Hagyományőrző munkaközösség-évértékelés

2012-2013
HAGYOMÁNYŐRZÉS visszatekintés

Ebben az évben is célunk volt a munkatervünkben megfogalmazott: TERMÉSZETKÖZELI, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMUNK életre váltása – a helyi lehetőségek összehangolásával. (Elvek, célok, feladatok, tervek – tapasztalatok.)
Egy-egy tagóvoda és korcsoport adottságait figyelembe véve – nevelőmunkánkba folyamatos beépítés. Az ünnepeinkben és a mindennapjainkban folyamatosan jelen volt.
A megvalósítás sokszínűsége: évszakokra bontva megadja a lehetőséget – az ÉVKÖR szerint. Tartalmilag, időrendben is egy egységes rendszert alkot – keretet, ua. rugalmasságot is biztosít a munkánknak.
Megpróbáltunk minél több alkalmat teremteni, amiben a gyermekek sokoldalú megközelítésben szemlélhették a népszokásokat, néphagyományokat és természetes anyagok jelenlétét. Évszakonként kapcsolva: természeti változás, néprajzi vonatkozás, eszközkészítés természetes anyagokból – díszítés természetes anyagokkal.
Egy-egy tagovi a programunk sajátos arculatának tükörképe kicsiben.
Szerettük volna kinyitni a gyermekek szívét az igaz, a jó, a szép megismerésére és befogadására. Így egy-egy csoport is kicsiben tudja tükrözni az „óvodaképet” „gyermekképet” egyaránt. A nevelési attitűdjében, a megélt szeretet hangulatának emberközelsége – a szerető figyelem ajándéka – amelyben „belőlünk” tanulhatják meg a követendő értéket.

„A GYERMEK EGY ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK,
VISSZATÜKRÖZI A SZERETETET, AMIT KAP”

Az őszi időszak: Szeptember 4. Új kolléganőknek tapasztalat átadása.
/Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik ebben évről- évre lelkiismeretesen részt vesznek./
A hagyományos Őszi Emléknapok kiállításhoz – mindenki küldött anyagot, a gyerekekkel közösen készített munkákat is.
A szüreti mulatságok minden oviban igen-igen hangulatosak voltak. Minden tagovi más-más szokással rendezi meg az ünnepséget – felnőttek tánca, lovas kocsizás, népdalkör vendégségbe.
Az idősek napján szokás szerint ellátogattunk a szociális otthonokba (Városi, Egyházi, Magán otthonokba egyaránt) örömet szerezni ajándékműsorral az időseknek.
Októberben vendégünk volt: Mackó Mária népdal énekes – előadása megérintett mindannyiunkat.
A munkaközösség ajándékot készített erre az alkalomra.
Kirándulások, séták szervezése, megfigyelések, termések gyűjtése – folyamatos.
A búcsúi Szent Erzsébet napi templomlátogatás élmény a gyermekeknek. „Szent Erzsébet” volt a vendégünk - most is Ő adta ajándékba a kenyeret a gyermekeknek.

A téli ünnepkör gazdagsága a megvalósításban sokszínűséget tükröz. Adventi koszorú, Borbála nap, Mikulás, Luca napi búzaültetés, mézeskalács- betlehem – készítés.
A szülőkkel és gyermekekkel együtt készítettünk adventi koszorút, más tagoviban – munkadélutánon készülnek elő az ünnepekre.
Szimbólumok használata (gyertya, dió, alma, ágak) jelen van. 
Pásztor v. Betlehemes játék minden oviban. 

A farsangi mulatságok is minden oviban másként zajlottak – kiszebaba kizavarása – télűző megtartása.

Tavaszi időszak is sok lehetőséget kínál: a természet újjáéledésének megfigyelése, rácsodálkozás egy-egy kis virág szépségére. Ültetések, hajtatások stb…
Március 15. - hazánkhoz tartozásunk kifejezése, megünneplése.

Húsvéti népszokások gazdagsága – tojásdíszítés sokfélesége. Szimbólumok: bárány, csibe, virág, gyertya. 
Április 24-25. én a KINCSEK PORTÁJÁN volt a HAGYOMÁNYŐRZŐS NAPUNK. Többször találkoztunk a munkaközösség tagjaival, hogy gondosan előkészítsük ezt a két napot !!! – KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK A SEGÍTSÉGÉT!A gyerekek felnőttek egyaránt élménnyel és tapasztalattal gazdagodva térhettek haza. 

COOP – rendezvényeken több Óvoda részt vett.
Az évzárói műsorok is jól tükrözték egy-egy ovi sajátos arculatát és a gyermekek fejlettségét egyaránt. ( Lakodalmas, Pünkösdölő, Tánc, Évszakok.)

Szeretettel megköszönöm a munkaközösségi tagok segítséget, a találkozásokon az együtt gondolkodást! Folyamatosan gyűjtjük továbbra is a verseket, műsorokat, dramatizált megjelenítéseket –az eddig összegyűjtött anyag már elérhető a honlapon.
A következő nevelési évben is havonta szeretnénk találkozni a munkaközösségi tagokkal. Igazán hatékony lehet, ha a jövőben is együttműködve tudjuk átgondolni mit, hogyan szeretnénk megvalósítani a nevelőtestület munkáját ezzel is segítve.

L.M.

Nincsenek megjegyzések: